28 Ekim 2016 Cuma

YLSY 2016

Bu yılda Kasım ayına yaklaşırken YLSY kontenjanlarının, bilgi ve şartlar açıklandı.  Yaklaşık 900 kişi YLSY ile yurtdışına gönderilecek. Sitemizde diğer yıllara ait puanlar, bilgiler, burs miktarı yer almaktadır. Kılavuza ulaşmak için:

Tercih Kılavuzu:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YLSY/KILAVUZ26102016.pdf

Kontenjanlar ve Dağılımlar:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YLSY/TABLO-2_26102016.pdf

15 Temmuz 2015 Çarşamba

YLSY 2015


Milli Eğitim Bakanlığı 2015 YLSY porgramına ilişkin duyuruyu bugün yayınladı. Program kapsamında 511 farklı alanda 67 ülkeye 1500 burslu öğrenci gönderilecek. Yurt dışında öğrenimini tamamlayan öğrenciler ülkemize geri dönerek çalışmaya başlayacaklar.

Başlangıcından bugüne kadar bu burslardan yaklaşık 14.000 öğrenci yararlanmıştır. Şu anda 23 farklı ülkede 2.695 öğrenci Milli Eğitim bakanlığı burslusu olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdürmektedir.

YLSY 2015 KILAVUZU

YLSY 2015 KONTENJANLAR

YLSY sözlü sınav sonuçları 

YLSY 2015 Taban Puanlar

YLSY 2015 TERCİH KILAVUZU

İstenen Belgeler

31 Ekim 2014 Cuma

YLSY 2014

Uzun süredir beklenen YLSY kontenjanları, şartları  açıklandı. İhtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında 2014 yılında resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına toplam 1391 kişi gönderilecektir.

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLO-2. Tercih Tablosu
TABLO-3. Lisans Programları
TABLO-4. Üniversiteler
TABLO-5. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları

Bu öğrenciler yerleştikleri tercihlerine göre dönüşlerinde üniversitelerde öğretim üyesi, MEB'de uzman ve diğer kamu kurumlarında kılavuzda ilan edilen kadrolarına uygun bir göreve atanacaklardır.

2 Ekim 2014 Perşembe

YLSY 2014 Yönetmelik

2 Ekim 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29137
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

YLSY Yazılı Sınav Geldi

8 Kasım 2013 de YLSY yönetmeliği değiştirilerek mülakat getirilmişti. Bu yıl  (2014) yapılan değişiklikte ise ALES puan başvurusunun yanında yazılı bir sınavda geldi. Yapılacak bu yazılı sınavın ALES'in yerine geçebileceği belirtilmiştir. 

9 Haziran 2014 Pazartesi

YLSY Yönetmelik

YLSY nin yönetmeliği şurada (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/turkogryabulke%5Cturkogryabulke.html) yer aldığı şeklindedir. Ancak 2013 de yönetmeliğin belirtilen maddeleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı ÜlkelerdeÖğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1  Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencilerin yurtdışındakiöğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

5 Aralık 2013 Perşembe

Sözlü Sınav - Mülakat

YLSY'e 2013 yılından itibaren sözlü sınav gelmiş ve puanlama da değişiklik meydana gelmiştir. Biraz bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

1- YLSY kılavuzunda yer alan her kontenjana 3 aday ALES puanına göre yerleştirilerek sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadır.

2- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvurularını MEB sitesinden (http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php?ID=6537&KATEGORI=&BIRIM=)  ilan ettiği gibi yaparak sözlü sınava girmektedirler.