9 Haziran 2014 Pazartesi

YLSY Yönetmelik

YLSY nin yönetmeliği şurada (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/turkogryabulke%5Cturkogryabulke.html) yer aldığı şeklindedir. Ancak 2013 de yönetmeliğin belirtilen maddeleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı ÜlkelerdeÖğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1  Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencilerin yurtdışındakiöğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

5 Aralık 2013 Perşembe

Sözlü Sınav - Mülakat

YLSY'e 2013 yılından itibaren sözlü sınav gelmiş ve puanlama da değişiklik meydana gelmiştir. Biraz bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

1- YLSY kılavuzunda yer alan her kontenjana 3 aday ALES puanına göre yerleştirilerek sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadır.

2- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvurularını MEB sitesinden (http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php?ID=6537&KATEGORI=&BIRIM=)  ilan ettiği gibi yaparak sözlü sınava girmektedirler.

YLSY 2013 Sonuçlar, Puanlar, Mülakat

Dün açıklanan YLSY 2013 sonuçlarında oluşan taban puanlara şuradan ulaşmanız mümkündür. 

3000 aday sözlü sınava (mülakat) a çağrılacaktır. 

MEB sitesinde yer alan 1416 sayılı Kanun  kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek amacıyla sözlü sınava çağrılacak adaylar hakkında duyuru şu şekildedir.

16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi´nde yapılacak sözlü sınava çağrılacak adayların belge teslimi ve başvuru işlemleri 4-7 Aralık 2013 tarihleri arasında ogm.meb.gov.tr  internet adresinden yapılacaktır.

23 Kasım 2013 Cumartesi

YLSY 2013 -sonunda

YLSY 2013 tervih kılavuzu yayınlandı. Geçen senelere göre değişen yönetmelik ile birlikte mülakat da geldi. Sınav kılavuzunda görüleceği gibi bir kadro için 3 katı aday çağrılıp bu adaylar içinde sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),
c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),
e) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

23 Temmuz 2013 Salı

2013 YLSY MEB Duyurusu

Bilindiği üzere, 1416 sayılı Kanun kapsamında üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Bakanlığımız tarafından lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına resmi-burslu statüde öğrenci gönderilmektedir.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve öğrencilerden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak burslu öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesine ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlenmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmaların tamamlanmasının ardından 2013 YLSY Kılavuzu yayımlanacaktır.

16 Haziran 2013 Pazar

YLSY YÖK'e Veriliyor

Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim müdürlüğüün yürüttüğü YLSY programı artık YÖK'e devrediliyor. Programın devredilmesiyle birikte YÖK'ün yönetmelik çıkaracağı, çıkarılacak bu yönetmelik ile programa devam edileceği öngörülüyor. YLSY programının esasları böylelikle YÖK tarafından belirlenecek ve yine programın alımını, yürütülmesini YÖK yüklenecektir. 

Geriye bakıldığında bu kararın yıllar önce verilmesi, bu adımın yıllar önce atılması gerekliydi. Çünkü burs yüksek öğrenimi ilgilendiriyor, bursun bölümleri, bölüme başvurabilecekleri belirleyen kurumunda YÖK olması beklenirdi.

Bu haberle birlikte YLSY 2014'ün yeni bir hal alacağı, alım şeklinin, bursun yürütülmesinin değişeceği söylenebilir. 

1-Memurlar.net te yayınlanan ilgili haber: http://www.memurlar.net/haber/382024/

2-İlgili kanun tasarısının tam metni: http://www.memurlar.net/haber/382025/

02 Temmuz 2013 torba kanun teklifinde yer alan bu düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı. Mevcut düzenleme aynen devam edeceği bildiriliyor. Bakınız haber 6 :  http://ylsymaceram.blogspot.com/p/haberler.html


22 Mayıs 2013 Çarşamba

YLSY 2013 Tercihleri

YLSY 2013 alımlarının Temmuz ayı içerisinde yapılacağı MEB yayınladığı iş takvimi belgesinde http://www.memurlar.net/common/news/documents/344559/22020541_meb_2013_istakvimi.pdf görülebilmektedir.  Ancak alımların kesin tarihi henüz belli olmamıştır. Temmuz ayı içerisinde ilanın duyurulmasını umut ediyoruz.

Diğer yandan YÖK YLSY bursiyerlerini kendi bünyesine almak istediğini belirtmiş, ancak bizlere yansıyan somut bir adım henüz yoktur. Gerek bursiyerlerin hakları, gerekse bursiyer seçimi, tercihler konusunda iyileştirmelerin yapılması şart.
http://www.e-klavuz.com/yok-ylsyi-devralmak-istiyor-2.html