2 Ekim 2014 Perşembe

YLSY 2014 Yönetmelik

2 Ekim 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29137
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

YLSY Yazılı Sınav Geldi

8 Kasım 2013 de YLSY yönetmeliği değiştirilerek mülakat getirilmişti. Bu yıl  (2014) yapılan değişiklikte ise ALES puan başvurusunun yanında yazılı bir sınavda geldi. Yapılacak bu yazılı sınavın ALES'in yerine geçebileceği belirtilmiştir. 

9 Haziran 2014 Pazartesi

YLSY Yönetmelik

YLSY nin yönetmeliği şurada (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/turkogryabulke%5Cturkogryabulke.html) yer aldığı şeklindedir. Ancak 2013 de yönetmeliğin belirtilen maddeleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı ÜlkelerdeÖğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1  Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencilerin yurtdışındakiöğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

5 Aralık 2013 Perşembe

Sözlü Sınav - Mülakat

YLSY'e 2013 yılından itibaren sözlü sınav gelmiş ve puanlama da değişiklik meydana gelmiştir. Biraz bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.

1- YLSY kılavuzunda yer alan her kontenjana 3 aday ALES puanına göre yerleştirilerek sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadır.

2- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvurularını MEB sitesinden (http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php?ID=6537&KATEGORI=&BIRIM=)  ilan ettiği gibi yaparak sözlü sınava girmektedirler.

YLSY 2013 Sonuçlar, Puanlar, Mülakat

Dün açıklanan YLSY 2013 sonuçlarında oluşan taban puanlara şuradan ulaşmanız mümkündür. 

3000 aday sözlü sınava (mülakat) a çağrılacaktır. 

MEB sitesinde yer alan 1416 sayılı Kanun  kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek amacıyla sözlü sınava çağrılacak adaylar hakkında duyuru şu şekildedir.

16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi´nde yapılacak sözlü sınava çağrılacak adayların belge teslimi ve başvuru işlemleri 4-7 Aralık 2013 tarihleri arasında ogm.meb.gov.tr  internet adresinden yapılacaktır.

23 Kasım 2013 Cumartesi

YLSY 2013 -sonunda

YLSY 2013 tervih kılavuzu yayınlandı. Geçen senelere göre değişen yönetmelik ile birlikte mülakat da geldi. Sınav kılavuzunda görüleceği gibi bir kadro için 3 katı aday çağrılıp bu adaylar içinde sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),
c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),
e) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

23 Temmuz 2013 Salı

2013 YLSY MEB Duyurusu

Bilindiği üzere, 1416 sayılı Kanun kapsamında üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Bakanlığımız tarafından lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına resmi-burslu statüde öğrenci gönderilmektedir.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve öğrencilerden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak burslu öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesine ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlenmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmaların tamamlanmasının ardından 2013 YLSY Kılavuzu yayımlanacaktır.