30 Eylül 2017 Cumartesi

YLSY 2017

YLSY 2017 alımlarını görmek beni biraz şaşırttı. Malum kurumların çalışmalarının karışık olduğu bu yılda YLSY ile uğraşmazlar dikkate almazlar diyordum ama 2017 yılı için de alımlar yapılacak.

 • Başvuru tarihleri: 29 Eylül – 09 Ekim 2017 
 • Başvuru işlemleri https://ais.osym.gov.tr/  adresinden yapılacaktır. 

Genel Şartlar

 • Başvurularda 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbaharSonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar ve 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacaktır
 • Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilmemektedir. Yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir. (4 yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunları lisans mezunu olarak değerlendirilecektir). 
 • Verilen burs karşılıklı olup öğrenciler; 
  • a) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim göreceği süre kadar, 
  • b) Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.
 • Yükseköğretim kurumları adına öğrenim görmeye hak kazananlar, doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının ilgili kadrolarına atanacaklardır. Doktora öğrenimlerini tamamlamayanlar öğrenim masraflarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacaklardır

Başarı Puan Hesaplaması - Puanlama

İlan edilen kontenjanın en fazla üç katı kadar aday, ALES puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda sözlü sınava çağrılacaktır. 
MEB tarafından adayların 
 • sözlü sınav puanlarının %40’ı, 
 • ALES puanlarının %40’ı ve 
 • lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulacaktır. 
YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar,  sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir. Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir. 

Mülakat

Sözlü sınav işlemlerine ilişkin duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. 
Adayların sözlü sınava giriş bilgileri REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. 

 Sözlü sınavda adaylar sorulacak konular

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan), 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan), 
c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan), 
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan), 
d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan), yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecektir. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil edecektir. 

 MEB tarafından ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile lisans mezuniyet notunun %20'si (100’lük sistemdeki karşılığı) dikkate alınarak YLSY puanı hesaplanacaktır. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, sözlü sınava tabi tutuldukları lisansüstü öğrenim grubundaki kontenjanlar için yerleştirme tercihi yapmaya hak kazanacaklardır. 

Sözlü sınav sonuçları REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden açıklanacaktır. 

Kılavuzlar- Tercih Tablosu             Ek-1 : 2017 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)
             Ek-2 : 2017 YLSY Tercih Tablosu için (Tıklayınız)

28 Ekim 2016 Cuma

YLSY 2016

Bu yılda Kasım ayına yaklaşırken YLSY kontenjanlarının, bilgi ve şartlar açıklandı.  Yaklaşık 900 kişi YLSY ile yurtdışına gönderilecek. Sitemizde diğer yıllara ait puanlar, bilgiler, burs miktarı yer almaktadır. Kılavuza ulaşmak için:

Tercih Kılavuzu:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YLSY/KILAVUZ26102016.pdf

Kontenjanlar ve Dağılımlar:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YLSY/TABLO-2_26102016.pdf

15 Temmuz 2015 Çarşamba

YLSY 2015


Milli Eğitim Bakanlığı 2015 YLSY porgramına ilişkin duyuruyu bugün yayınladı. Program kapsamında 511 farklı alanda 67 ülkeye 1500 burslu öğrenci gönderilecek. Yurt dışında öğrenimini tamamlayan öğrenciler ülkemize geri dönerek çalışmaya başlayacaklar.

Başlangıcından bugüne kadar bu burslardan yaklaşık 14.000 öğrenci yararlanmıştır. Şu anda 23 farklı ülkede 2.695 öğrenci Milli Eğitim bakanlığı burslusu olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdürmektedir.

YLSY 2015 KILAVUZU

YLSY 2015 KONTENJANLAR

YLSY sözlü sınav sonuçları 

YLSY 2015 Taban Puanlar

YLSY 2015 TERCİH KILAVUZU

İstenen Belgeler

31 Ekim 2014 Cuma

YLSY 2014

Uzun süredir beklenen YLSY kontenjanları, şartları  açıklandı. İhtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında 2014 yılında resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına toplam 1391 kişi gönderilecektir.

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLO-2. Tercih Tablosu
TABLO-3. Lisans Programları
TABLO-4. Üniversiteler
TABLO-5. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları

Bu öğrenciler yerleştikleri tercihlerine göre dönüşlerinde üniversitelerde öğretim üyesi, MEB'de uzman ve diğer kamu kurumlarında kılavuzda ilan edilen kadrolarına uygun bir göreve atanacaklardır.

2 Ekim 2014 Perşembe

YLSY 2014 Yönetmelik

2 Ekim 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29137
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

YLSY Yazılı Sınav Geldi

8 Kasım 2013 de YLSY yönetmeliği değiştirilerek mülakat getirilmişti. Bu yıl  (2014) yapılan değişiklikte ise ALES puan başvurusunun yanında yazılı bir sınavda geldi. Yapılacak bu yazılı sınavın ALES'in yerine geçebileceği belirtilmiştir. 

9 Haziran 2014 Pazartesi

YLSY Yönetmelik

YLSY nin yönetmeliği şurada (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/turkogryabulke%5Cturkogryabulke.html) yer aldığı şeklindedir. Ancak 2013 de yönetmeliğin belirtilen maddeleri aşağıdaki gibi değişmiştir.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı ÜlkelerdeÖğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1  Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarınıöğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencilerin yurtdışındakiöğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.